HUISHOUDELIJK REGELEMENT

••
onderstaand regelement is van toepassing voor zowel alle betrokken organisatoren en dragartists waarmee we werken. waarvan we om de kwaliteit hoog te kunnen houden verwachten dat allen zich hier aan houden gedurende alle openbare activiteiten en evenementen. hierin staan gedragsregels, afspraken en voorschriften. natuurlijk gaan we er vanuit dat men ook achter de schermen deze enigsinds in het achterhoofd houden en iedereen zich aan algemene normen en waarden houd, helaas merken we ook dat dit voor sommige toch wat lastig kan zijn. vandaar dat we volgende regels opgesteld hebben.


VOOR ORGANISATIE,CREW EN BETROKKEN PARTIJEN:

VOOR KANDIDAAT DRAGARTIESTEN EN PARTIJEN DIE VAN ONZE DIENSTEN GEBRUIK WILLEN MAKEN:

PUBLIEK/BEZOEKERS:

Wij verwachten van het publiek en bezoekers tijdens onze evenementen & activiteiten dat ze zich aan de algemene waarde en (fatsoens)normen en gedragsregels houden. 

Aansluitend hanteren we voor het publiek tijdens alle evenementen & activiteiten de volgende huisregels(mits ten tijde van het evenement anders wordt aangegeven of zal worden gecommuniceerd):


OVERTREDINGEN
BIJ OVERTREDING VAN DE HUISREGELS ZAL DE ORGANISATIE TEN ALLE TIJDEN HET GESPREK AANGAAN, INDIEN DIT NIETS VERANDERD IS DE ORGANISATIE NOODZAKELIJK MAATREGELEN TE NEMEN HET ZIJ DOOR DE TOEGANG TE ONTZEGGEN OF SAMENWERKINGEN TE BEËINDIGEN, ALS DE VEILIGHEID VAN DE ORGANISATIE,PUBLIEK OF ONZE ARTIESTEN IN GEVAAR KOMT ZULLEN WE TEN ALLE TIJDEN DE POLITIE INSCHAKELEN EN BIJ STRAFBARE FEITEN JURIDISCHE STAPPEN ONDERNEMEN.


EN VERLIEST DE OVERTREDER ALLE RECHT OP EVENTUELE TERUGGAVE VAN KOSTEN,GAGES OF OVEREENGEKOMEN ZAKEN. Noord Brabants Dazzling dragartist is DE provinciale Dragcontest & organisatie voor en door  elke vorm van (beginnende) Dragartists in Noord Brabant, Entertainment & Persoonlijke ontwikkeling • tevens de opvolger van Lady Glamorous Tilburg dragcontest •
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started